STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49811 20013609/HSCBA-HCM 200000197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG ĐÈN PHẪU THUẬT VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

49812 20013632/HSCBA-HCM 200000198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Hệ thống xét nghiệm HbA1c

Còn hiệu lực

49813 20013638/HSCBA-HCM 200000199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA Màn hình chuyên dụng TFT và phụ kiện kèm theo dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

49814 20013643/HSCBA-HCM 200000200/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN QUÂN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49815 20013628/HSCBA-HCM 200000201/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Băng keo cá nhân nhựa

Còn hiệu lực

49816 20013652/HSCBA-HCM 200000202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng ép sức căng ngắn Elko Rosidal K

Còn hiệu lực

49817 20013653/HSCBA-HCM 200000203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng kết dính co giãn hai chiều Mollelast haft

Còn hiệu lực

49818 20013654/HSCBA-HCM 200000204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng dính cố định Porofix

Còn hiệu lực

49819 20013655/HSCBA-HCM 200000205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng ép sức căng ngắn Rosidal K

Còn hiệu lực

49820 20013657/HSCBA-HCM 200000206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng đệm mềm Rosidal soft

Còn hiệu lực