STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49831 000.00.12.H19-201208-0001 210000001/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH DƯỢC SINH HỌC MONOPOWER Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

49832 000.00.19.H26-210202-0006 210000010/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MINH TÂN Nước cất dùng trong y tế

Còn hiệu lực

49833 000.00.19.H26-210129-0003 210000144/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SHI Găng tay y tế

Còn hiệu lực

49834 000.00.19.H26-201102-0009 210000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KARMA MOBILITY VIỆT NAM Xe lăn tay Soma series, Karma series

Còn hiệu lực

49835 000.00.19.H26-201218-0001 210000040/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BCN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49836 000.00.19.H26-210121-0013 210000041/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực

49837 000.00.19.H26-210129-0002 210000146/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch làm tan Protein dùng cho dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

49838 000.00.19.H26-210129-0004 210000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐỒNG MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

49839 000.00.19.H26-210203-0003 210000011/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49840 000.00.19.H26-210201-0010 210000149/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA XOANG TRIỆU GIA PLUS

Còn hiệu lực