STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49861 000.00.04.G18-211101-0029 21000043/BYT-CCHNPL

HOÀNG MINH THĂNG

Còn hiệu lực

49862 000.00.04.G18-211012-0010 21000042/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Còn hiệu lực

49863 18006708/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100542ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa có kim

Còn hiệu lực

49864 000.00.04.G18-211021-0025 21000989CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Hệ thống ghế và thiết bị nha khoa đi kèm (Bright Alone)/ Dental chair system and accompanying equipment (Bright Alone)

Còn hiệu lực

49865 000.00.04.G18-210921-0007 21000041/BYT-CCHNPL

BẠCH HƯNG DŨNG

Còn hiệu lực

49866 000.00.04.G18-211021-0013 21000040/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ ĐAN

Còn hiệu lực

49867 000.00.04.G18-211019-0007 21000988CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh (Nasal Oxygen Cannula)

Còn hiệu lực

49868 000.00.04.G18-211026-0019 21000039/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Còn hiệu lực

49869 19010594/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100685ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

49870 000.00.04.G18-210802-0014 21000987CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DN99 VIỆT NAM Găng tay y tế nitrile / Nitrile examination gloves; Găng tay y tế latex / Latex examination gloves

Còn hiệu lực