STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49871 17005513/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100498ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose

Còn hiệu lực

49872 17005679/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100514ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1

Còn hiệu lực

49873 000.00.04.G18-210927-0017 21000033/BYT-CCHNPL

ĐẶNG THÚY NGA

Còn hiệu lực

49874 000.00.04.G18-210920-0002 2100509ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin

Còn hiệu lực

49875 17003793/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100518ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu dị nguyên Hạt nhựa Latex

Còn hiệu lực

49876 18008031/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100851ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein

Còn hiệu lực

49877 17004122/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100528ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kali, natri, clo

Còn hiệu lực

49878 19010061/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100837ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy xét nghiệm hóa sinh tự động

Còn hiệu lực

49879 17003784/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100517ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis

Còn hiệu lực

49880 000.00.04.G18-210629-0020 21000032/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ NÔNG

Còn hiệu lực