STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49881 000.00.19.H26-211013-0026 210000694/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

49882 000.00.19.H26-210914-0001 210001903/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ tách chiết DNA/RNA hạt từ

Còn hiệu lực

49883 000.00.19.H26-210909-0012 210001902/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy phân tích DNA/RNA tự động

Còn hiệu lực

49884 000.00.19.H26-211022-0014 210000697/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MED 247

Còn hiệu lực

49885 000.00.16.H05-211019-0002 210000033/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49886 000.00.16.H05-211008-0004 210000094/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN ZORO AYA Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

49887 000.00.19.H29-210112-0004 210000831/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Tấm lót bàn khám

Còn hiệu lực

49888 000.00.19.H29-210806-0012 210000832/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất lấy dấu răng

Còn hiệu lực

49889 000.00.19.H29-211013-0002 210000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM NỆM HƠI Y TẾ

Còn hiệu lực

49890 000.00.19.H29-210519-0016 210000256/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN TRÍ

Còn hiệu lực