STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49881 18011211/HSCBA-HN 180001464/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm chêm độ phân giải thấp góc nghiêng 13.5 độ

Còn hiệu lực

49882 18011214/HSCBA-HN 180001465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm đế cơ sở

Còn hiệu lực

49883 18011223/HSCBA-HN 180001466/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tủ gia nhiệt khô

Còn hiệu lực

49884 18011218/HSCBA-HN 180001467/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ hỗ trợ đỡ tay

Còn hiệu lực

49885 18011212/HSCBA-HN 180001468/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ chêm độ phân giải thấp tương thích cộng hưởng từ (2 hình khối + 2 hình chêm)

Còn hiệu lực

49886 18011066/HSCBA-HN 180001469/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bao vô trùng cho điều khiển từ xa

Còn hiệu lực

49887 18011235/HSCBA-HN 180001470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Thiết bị tập thang gắn tường

Còn hiệu lực

49888 18011234/HSCBA-HN 180001471/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bàn tập đứng trong PHCN

Còn hiệu lực

49889 18011236/HSCBA-HN 180001472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH Dung dịch vệ sinh mũi Oxymax

Còn hiệu lực

49890 18011217/HSCBA-HN 180001473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy li tâm

Còn hiệu lực