STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49891 000.00.16.H23-211023-0005 210000090/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

49892 000.00.16.H23-211023-0006 210000091/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực

49893 000.00.16.H40-210908-0001 210000011/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM

Còn hiệu lực

49894 000.00.16.H40-210702-0001 210000012/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VŨ HƯNG Dung dịch, xịt, kem, gel, bột tai, mũi, họng hỗ trợ phòng ngừa viêm nhiễm

Còn hiệu lực

49895 000.00.18.H24-211002-0001 210000016/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP MESSER HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

49896 000.00.19.H26-211007-0011 210001870/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

49897 000.00.19.H26-210114-0005 210000685/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ GIẢI PHÁP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49898 000.00.19.H26-211001-0017 210000686/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH H&H NAM NHẬT

Còn hiệu lực

49899 000.00.19.H26-211005-0004 210001875/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

49900 000.00.19.H26-211001-0008 210001876/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực