STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49901 000.00.04.G18-210614-0012 2100842ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase

Còn hiệu lực

49902 000.00.04.G18-210614-0017 2100844ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein B

Còn hiệu lực

49903 000.00.04.G18-210614-0004 2100843ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase

Còn hiệu lực

49904 17003824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100523ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng vancomycin

Còn hiệu lực

49905 17004209/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100830ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng myoglobin

Còn hiệu lực

49906 18006230/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100834ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng CMV

Còn hiệu lực

49907 18006312/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100835ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng everolimus

Còn hiệu lực

49908 000.00.04.G18-210915-0004 2100833ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Digoxin

Còn hiệu lực

49909 17001709/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100504ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgE đặc hiệu với 12 dị nguyên

Còn hiệu lực

49910 18005974/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100811ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử chỉ thị oxidase

Còn hiệu lực