STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49951 19008642/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100030ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)

Còn hiệu lực

49952 17000147/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100036ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

49953 17002144/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100019ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

49954 17001699/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GĂNG TAY PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

49955 000.00.04.G18-201005-0006 21000787CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Giường điện (Electric Bed)

Còn hiệu lực

49956 000.00.04.G18-201005-0009 21000786CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Giường điện (Electric Bed)

Còn hiệu lực

49957 000.00.04.G18-201031-0002 21000785CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, cố định kim luồn DECOMED (DECOMED Non woven IV Dressing with pad)

Còn hiệu lực

49958 000.00.04.G18-201031-0003 21000784CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng không thấm nước, có gạc, cố định kim luồn DECOMED (DECOMED Transparent IV Dressing with pad)

Còn hiệu lực

49959 000.00.04.G18-201031-0004 21000783CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng không thấm nước, không gạc, cố định kim luồn DECOMED (DECOMED Transparent IV Dressing without pad)

Còn hiệu lực

49960 000.00.04.G18-201120-0001 21000782CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SÁN XUẤT T.MAX KHẨU TRANG Y TẾ T.MAX ( T.MAX MEDICAL FACE MASKS )

Còn hiệu lực