STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49951 18011217/HSCBA-HN 180001473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy li tâm

Còn hiệu lực

49952 18011237/HSCBA-HN 180001474/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN Túi Cho ăn ( Túi đựng thức ăn)

Còn hiệu lực

49953 18011232/HSCBA-HN 180001475/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Tủ an toàn sinh học cùng phụ kiện

Còn hiệu lực

49954 18000608/HSCBMB-CT 180000002/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH ĐỨC

Còn hiệu lực

49955 18011737/HSCBMB-HN 180000206/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI

Còn hiệu lực

49956 18011274/HSCBA-HN 180001411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC HẢI Màn hình nội soi

Còn hiệu lực

49957 18000011/HSCBA-VP 180000003/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

49958 18000012/HSCBA-VP 180000004/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Bàn mổ điện thủy lực

Còn hiệu lực

49959 18001348/HSCBMB-ĐNa 180000012/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH BMS VINA

Còn hiệu lực

49960 18011703/HSCBMB-HN 180000204/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ONG VUA

Còn hiệu lực