STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49961 000.00.04.G18-211021-0025 21000989CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA Hệ thống ghế và thiết bị nha khoa đi kèm (Bright Alone)/ Dental chair system and accompanying equipment (Bright Alone)

Còn hiệu lực

49962 000.00.04.G18-210921-0007 21000041/BYT-CCHNPL

BẠCH HƯNG DŨNG

Còn hiệu lực

49963 000.00.04.G18-211021-0013 21000040/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ ĐAN

Còn hiệu lực

49964 000.00.04.G18-211019-0007 21000988CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh (Nasal Oxygen Cannula)

Còn hiệu lực

49965 000.00.04.G18-211026-0019 21000039/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN NGHĨA

Còn hiệu lực

49966 19010594/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100685ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

49967 000.00.04.G18-210802-0014 21000987CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DN99 VIỆT NAM Găng tay y tế nitrile / Nitrile examination gloves; Găng tay y tế latex / Latex examination gloves

Còn hiệu lực

49968 000.00.04.G18-211011-0013 21000986CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VHL Khẩu trang y tế / Medical face mask

Còn hiệu lực

49969 000.00.04.G18-210929-0006 21000038/BYT-CCHNPL

VŨ TIẾN ĐẠT

Còn hiệu lực

49970 000.00.04.G18-211021-0019 21000985CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây máy gây mê dùng một lần - Set of Disposable Anesthesia Breathing Circuits

Còn hiệu lực