STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49961 18010368/HSCBA-HCM 180001531/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống Real Time PCR tự động và tách chiết acid nucleic cobas® 4800

Còn hiệu lực

49962 18010512/HSCBA-HCM 180001532/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Máy đo độ bão hòa oxy trong máu

Còn hiệu lực

49963 18010513/HSCBA-HCM 180001533/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA PHỤ KIỆN KHUNG CỐ ĐỊNH ĐẦU DORO

Còn hiệu lực

49964 18010515/HSCBA-HCM 180001534/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Máy rửa phim X Quang

Còn hiệu lực

49965 18010516/HSCBA-HCM 180001535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Giường bệnh nhân các loại điều khiển bằng cơ và bằng điện

Còn hiệu lực

49966 18010517/HSCBA-HCM 180001536/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Tủ đầu giường các loại

Còn hiệu lực

49967 18010521/HSCBA-HCM 180001537/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

49968 18010306/HSCBA-HCM 180001538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG TIẾN Máy Sequencing NGS BES 4000 ( CapitalBioTM BioelectronSeq 4000 Sequencer )

Còn hiệu lực

49969 18009016/HSCBMB-HCM 180000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT V.T

Còn hiệu lực

49970 18010523/HSCBA-HCM 180001539/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tách chiết acid nucleic công suất cao MagNA Pure 96

Còn hiệu lực