STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.19.H26-220113-0004 220000162/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Lưỡi dao mổ

Còn hiệu lực

42 000.00.17.H09-211229-0001 220000004/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 338

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H26-220112-0030 220000152/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt tai Etikon

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-220118-0010 220000140/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ GOLDEN SMILE

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H26-220112-0026 220000151/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt họng Nacato

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H26-220112-0027 220000150/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt tai CZ

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H26-220112-0022 220000149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt họng CZ

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H26-220112-0012 220000148/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Dung dịch xịt mũi Nasorin Spray

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H26-220112-0015 220000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Xịt mũi CZ

Còn hiệu lực

50 000.00.04.G18-220119-0012 220000815/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Bộ bơm bóng áp lực cao

Còn hiệu lực