STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.07.H27-240531-0001 240000005/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1712

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H26-240615-0001 240001192/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENO PHARMA DUNG DỊCH NHỎ HỌNG

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H26-240613-0021 240000190/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI MINH

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H26-240614-0016 240001438/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN Máy đo Nhĩ lượng

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H26-240614-0021 240001437/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KHÁNH TRẦN Máy đo thính lực

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H26-240611-0022 240001191/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM HK GROUPS Xịt Xoang

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H26-240611-0021 240001190/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM HK GROUPS Xịt Thơm Miệng

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H26-240614-0018 240001189/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 247 Gel bôi răng miệng

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H26-240611-0023 240001188/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA Máy phân tích tinh trùng

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H26-240614-0020 240001436/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Vật liệu trám bít ống tuỷ răng

Còn hiệu lực