STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.19.H29-230116-0002 230000180/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Sáp cầm máu xương

Còn hiệu lực

42 000.00.19.H29-230116-0003 230000179/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OSCAR Thiết bị máy lăn kim siêu vi và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

43 000.00.19.H29-221020-0012 230000082/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM IVD rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

44 000.00.19.H29-230112-0018 230000081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTTEX DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, BẢO VỆ CHÂN VÀ BẮP CHÂN

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H29-230112-0017 230000080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTTEX Dụng cụ hỗ trợ điều trị, bảo vệ mắt cá chân

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H29-230112-0004 230000079/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTTEX DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, BẢO VỆ CHÂN VÀ BẮP CHÂN

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-230112-0021 230000078/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTTEX Dụng cụ hỗ trợ điều trị, bảo vệ vùng lưng

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H29-230112-0020 230000077/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTTEX Dụng cụ hỗ trợ điều trị, bảo vệ vai

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-230112-0019 230000076/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTTEX DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, BẢO VỆ CÁNH TAY, KHỦY TAY

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-230112-0022 230000075/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SMARTTEX DỤNG CỤ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, BẢO VỆ CỔ TAY VÀ LÒNG BÀN TAY

Còn hiệu lực