STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
41 000.00.04.G18-231202-0003 230000376/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

42 000.00.04.G18-231207-0015 230000375/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN IVD pha loãng trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

43 000.00.16.H23-231113-0001 230000074/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHẠM GIA Xịt mũi đẳng trương NANEWCARE

Còn hiệu lực

44 000.00.16.H23-231113-0002 230000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHẠM GIA Xịt mũi ưu trương NAMAXCARE

Còn hiệu lực

45 000.00.19.H29-231122-0017 230001764/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Máy xét nghiệm nấm β-D-Glucan và phụ kiện

Còn hiệu lực

46 000.00.19.H29-231204-0022 230000472/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

47 000.00.19.H29-231201-0015 230000471/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA

Còn hiệu lực

48 000.00.19.H29-231129-0002 230001763/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHEMILENS Tròng kính bằng nhựa

Còn hiệu lực

49 000.00.19.H29-231204-0009 230002734/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG Hệ thống bơm xi măng tạo hình thân đốt sống các loại

Còn hiệu lực

50 000.00.19.H29-231130-0005 230002733/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GEMS Chỉ khâu phẫu thuật Nylon kèm kim

Còn hiệu lực