STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
491 000.00.10.H37-220609-0002 220000038/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 574

Còn hiệu lực

492 000.00.10.H37-220609-0001 220000037/PCBMB-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 592

Còn hiệu lực

493 000.00.19.H29-211219-0003 220001384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TOKYO OPTICAL VIỆT NAM Tròng kính điều chỉnh khúc xạ

Còn hiệu lực

494 000.00.19.H26-220618-0007 220002176/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Que thử thai

Còn hiệu lực

495 000.00.19.H26-220617-0011 220002175/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA Gel bôi hậu môn

Còn hiệu lực

496 000.00.16.H23-220525-0001 220000029/PCBMB-HD

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1387

Còn hiệu lực

497 000.00.16.H23-220616-0001 220000114/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ QUẾ ANH TINH DẦU XỊT KHỚP X10 - CARE

Còn hiệu lực

498 000.00.16.H23-220601-0001 220000113/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

499 000.00.09.H61-220622-0004 220000037/PCBMB-VL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PNK PHARMA

Còn hiệu lực

500 000.00.19.H26-220616-0004 220002174/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy điều trị bằng áp lực hơi dùng trong y tế

Còn hiệu lực