STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
491 000.00.16.H25-240405-0001 240000021/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Sản phẩm

Còn hiệu lực

492 000.00.16.H40-240328-0001 240000002/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DP FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1692

Còn hiệu lực

493 000.00.19.H26-240325-0022 240000002/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẨM DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1720

Còn hiệu lực

494 000.00.19.H26-240325-0023 240000001/PCBMB-BV

CÔNG TY CỔ PHẨM DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1702

Còn hiệu lực

495 000.00.24.H49-240320-0001 240000005/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DOIT Máy quét tiêu bản kỹ thuật số tự động

Còn hiệu lực

496 000.00.24.H49-240327-0001 240000001/PCBB-QN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH PHƯỢNG CỐC NGUYỆT SAN

Còn hiệu lực

497 000.00.16.H02-240404-0001 240000006/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN PHỔI BẮC GIANG

Còn hiệu lực

498 000.00.19.H26-240326-0025 240000729/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Khay xét nghiệm định tính AFP trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương

Còn hiệu lực

499 000.00.19.H26-240329-0012 240000556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ LÂM ANH Băng cố định trong suốt

Còn hiệu lực

500 000.00.19.H26-240329-0011 240000555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ LÂM ANH Băng keo y tế Silicone

Còn hiệu lực