STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
491 000.00.19.H26-230522-0013 230000225/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1107

Còn hiệu lực

492 000.00.19.H26-230520-0002 230000224/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1324

Còn hiệu lực

493 000.00.19.H26-230519-0044 230000223/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1323

Còn hiệu lực

494 000.00.19.H26-230519-0041 230000222/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1293

Còn hiệu lực

495 000.00.19.H26-230518-0045 230000963/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn chuyển dụng cụ gấp

Còn hiệu lực

496 000.00.19.H26-230518-0051 230000962/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Rửa tay phẫu thuật lưu động

Còn hiệu lực

497 000.00.19.H26-230518-0049 230000961/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

498 000.00.19.H26-230518-0050 230000960/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá cáng gấp

Còn hiệu lực

499 000.00.19.H26-230518-0043 230000959/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn tiếp dụng cụ

Còn hiệu lực

500 000.00.19.H26-230518-0048 230000958/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn phẫu thuật lưu động

Còn hiệu lực