STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49991 000.00.19.H26-201102-0009 210000145/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KARMA MOBILITY VIỆT NAM Xe lăn tay Soma series, Karma series

Còn hiệu lực

49992 000.00.19.H26-201218-0001 210000040/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BCN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49993 000.00.19.H26-210121-0013 210000041/PCBMB-HN

THIẾT BỊ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực

49994 000.00.19.H26-210129-0002 210000146/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch làm tan Protein dùng cho dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

49995 000.00.19.H26-210129-0004 210000147/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ĐỒNG MINH Găng tay y tế

Còn hiệu lực

49996 000.00.19.H26-210203-0003 210000011/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49997 000.00.19.H26-210201-0010 210000149/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA XOANG TRIỆU GIA PLUS

Còn hiệu lực

49998 000.00.19.H26-210201-0009 210000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA XỊT MŨI HỌNG TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

49999 000.00.19.H26-210201-0008 210000151/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC TRIỆU GIA GEL XOA BÓP TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

50000 000.00.19.H26-210204-0001 210000152/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA CÁT Găng tay y tế

Còn hiệu lực