STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49991 19008534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100715ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp vi phẫu

Còn hiệu lực

49992 19010824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100716ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu

Còn hiệu lực

49993 17003975/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100718ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

49994 000.00.04.G18-210426-0011 2100729ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

49995 17004534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100719ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tấm điện cực trung tính

Còn hiệu lực

49996 17000750/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100731ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

49997 000.00.04.G18-210426-0009 2100730ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành, mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

49998 19008404/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100722ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kim

Còn hiệu lực

49999 19008313/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100723ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm tiêm nhựa không kim

Còn hiệu lực

50000 000.00.04.G18-210409-0022 2100724ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông bóng nong

Còn hiệu lực