STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50011 000.00.04.G18-210609-0014 2100737ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung

Còn hiệu lực

50012 17002567/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100734ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Giá đỡ mạch thần kinh

Còn hiệu lực

50013 17004208/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100529ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng cortisol

Còn hiệu lực

50014 17003790/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100519ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans

Còn hiệu lực

50015 000.00.04.G18-210205-0005 2100735ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Quả lọc thận nhân tạo

Còn hiệu lực

50016 000.00.04.G18-200914-0006 2100736ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Quả lọc máu hấp phụ

Còn hiệu lực

50017 000.00.04.G18-210520-0018 2100620ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Máy garo hơi

Còn hiệu lực

50018 17000236/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100617ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu điện từ - laser

Còn hiệu lực

50019 17003192/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100524ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tiểu cầu huỳnh quang (PLT-F)

Còn hiệu lực

50020 000.00.04.G18-210726-0005 2100694ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp

Còn hiệu lực