STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50011 18010510/HSCBA-HCM 180001524/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

50012 18010520/HSCBA-HCM 180001525/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÀNH Giác hơi không dùng lửa

Còn hiệu lực

50013 18010511/HSCBA-HCM 180001526/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy tiền phân tích cobas 8100

Còn hiệu lực

50014 18010514/HSCBA-HCM 180001527/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI THẢO LINH Dụng cụ xét nghiệm

Còn hiệu lực

50015 18010518/HSCBA-HCM 180001528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÀNH Dụng cụ tay đấm lưng

Còn hiệu lực

50016 18010519/HSCBA-HCM 180001529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DUY THÀNH Dụng cụ massage chân tay lưng

Còn hiệu lực

50017 18009018/HSCBMB-HCM 180000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMEC

Còn hiệu lực

50018 18009017/HSCBMB-HCM 180000173/PCBMB-HCM

CONG TY TNHH DAU TU GUNATEK

Còn hiệu lực

50019 18009013/HSCBMB-HCM 180000172/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MANGO

Còn hiệu lực

50020 17011133/HSCBMB-HN 180000199/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BH VIỆT

Còn hiệu lực