STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50031 19010586/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100711ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

50032 000.00.04.G18-210907-0007 2100738ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

50033 17004531/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100721ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Chỉ tan tổng hợp đa sợi

Còn hiệu lực

50034 000.00.04.G18-211111-0009 2100714ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đặt kẹp túi phình mạch máu não

Còn hiệu lực

50035 19008534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100715ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp vi phẫu

Còn hiệu lực

50036 19010824/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100716ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu

Còn hiệu lực

50037 17003975/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100718ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kéo vi phẫu mạch máu thần kinh

Còn hiệu lực

50038 000.00.04.G18-210426-0011 2100729ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Ống thông can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

50039 17004534/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100719ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Tấm điện cực trung tính

Còn hiệu lực

50040 17000750/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100731ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực