STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50031 18001347/HSCBMB-ĐNa 180000011/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH LÂM AN

Còn hiệu lực

50032 18001346/HSCBMB-ĐNa 180000010/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ BHD

Còn hiệu lực

50033 18001345/HSCBMB-ĐNa 180000009/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG TRUNG

Còn hiệu lực

50034 18011151/HSCBA-HN 180001369/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LEOMED Găng tay y tế dùng trong khám bệnh và phẫu thuật

Còn hiệu lực

50035 18010289/HSCBA-HCM 180001457/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống các dụng cụ phẫu thuật cột sống (Oasys System)

Còn hiệu lực

50036 18010290/HSCBA-HCM 180001458/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống các thiết bị phẫu thuật cột sống (Serrato System)

Còn hiệu lực

50037 18010291/HSCBA-HCM 180001459/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống các dụng cụ phẫu thuật cột sống (Tritanium PL System)

Còn hiệu lực

50038 18010412/HSCBA-HCM 180001460/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

50039 18010414/HSCBA-HCM 180001461/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

50040 18010416/HSCBA-HCM 180001462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực