STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50041 000.00.19.H29-211013-0001 210000816/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn khám y tế sản phụ khoa

Còn hiệu lực

50042 000.00.19.H29-210921-0008 210000817/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu mao mạch chứa chất chống đông K2EDTA

Còn hiệu lực

50043 000.00.19.H29-210922-0036 210000818/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu

Còn hiệu lực

50044 000.00.19.H29-210726-0010 210000819/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giá đỡ kim chân không tái sử dụng có nút tháo kim nhanh

Còn hiệu lực

50045 000.00.19.H29-210726-0004 210000820/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giá đỡ kim chân không tái sử dụng

Còn hiệu lực

50046 000.00.19.H29-210729-0009 210000821/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu mao mạch chứa chất chống đông lithium heparin

Còn hiệu lực

50047 000.00.19.H29-210729-0010 210000822/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống chuẩn bị tế bào với sodium heparin

Còn hiệu lực

50048 000.00.19.H29-210729-0013 210000823/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống chuẩn bị tế bào với sodium citrate

Còn hiệu lực

50049 000.00.19.H29-210729-0014 210000824/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không phân tách huyết thanh

Còn hiệu lực

50050 000.00.19.H29-211020-0003 210000825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là cóng phản ứng đặc biệt

Còn hiệu lực