STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50041 17009683/HSCBA-HN 180000126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kìm kẹp mảnh ghép, tổ chức

Còn hiệu lực

50042 17009688/HSCBA-HN 180000127/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống thông thăm dò

Còn hiệu lực

50043 17009686/HSCBA-HN 180000128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ đóng mảnh ghép

Còn hiệu lực

50044 17009690/HSCBA-HN 180000129/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kim tưới, rửa vết thương

Còn hiệu lực

50045 18008972/HSCBA-HCM 180000088/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bộ hút chân không cố định vùng chậu

Còn hiệu lực

50046 18003231/HSCBSX-HCM 180000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH FAMITH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50047 17007262/HSCBA-HCM 180000089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Máy đo độ lắng máu ESR

Còn hiệu lực

50048 18008978/HSCBA-HCM 180000092/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Khung cố định bụng chậu (Klarity)

Còn hiệu lực

50049 18008983/HSCBA-HCM 180000093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Hệ thống khoan cưa xương đa năng và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

50050 17008387/HSCBA-HCM 180000095/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dán Nexcare các loại

Còn hiệu lực