STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50041 18012309/HSCBA-HN 180002422/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Bàn khám sản và đỡ đẻ

Còn hiệu lực

50042 18012287/HSCBA-HN 180002424/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Cáng cứu thương

Còn hiệu lực

50043 18012275/HSCBA-HN 180002425/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

50044 18012286/HSCBA-HN 180002426/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cứu thương

Còn hiệu lực

50045 18012277/HSCBA-HN 180002427/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG GHẾ THỦ THUẬT

Còn hiệu lực

50046 18012227/HSCBA-HN 180002428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM CỒN 70 độ (Ethanol)

Còn hiệu lực

50047 18012228/HSCBA-HN 180002429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM Cồn 90 độ (Ethanol)

Còn hiệu lực

50048 18012283/HSCBA-HN 180002431/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Nôi trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

50049 18012282/HSCBA-HN 180002432/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực

50050 18012262/HSCBA-HN 180002433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Giày tập đi

Còn hiệu lực