STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50061 000.00.04.G18-201214-0008 21000772CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Bộ kit túi máu Reveos/ Reveos Blood Bag Set

Còn hiệu lực

50062 000.00.04.G18-201215-0004 21000771CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi đựng máu/ Blood Bags

Còn hiệu lực

50063 000.00.04.G18-201216-0001 21000770CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ORIT Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

50064 000.00.04.G18-201221-0001 21000769CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Khẩu trang y tế Masquer Anti-fog/Masquer Anti-fog medical face masks

Còn hiệu lực

50065 000.00.04.G18-201225-0001 21000768CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG GIA ABC Khẩu Trang Y Tế Hoàng Gia (Royal Medical Masks)

Còn hiệu lực

50066 000.00.04.G18-201229-0003 21000767CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT FACE MASK BẢO AN Khẩu trang y tế Bảo An (Medical mask Bao An)

Còn hiệu lực

50067 000.00.04.G18-201231-0020 21000766CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM Khẩu Trang Y Tế/ Medical mask

Còn hiệu lực

50068 000.00.04.G18-210105-0002 21000765CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINKOR GROUP Khẩu trang Y tế (Medical Mask)

Còn hiệu lực

50069 000.00.04.G18-210111-0002 21000764CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN Khẩu trang y tế 3HMASK / 3HMASK Medical face mask

Còn hiệu lực

50070 000.00.04.G18-210111-0004 21000763CFS/BYT-TB-CT

Công ty cổ phần Meiko Automation Máy thở không xâm nhập CPAP (CPAP non-invasive ventilator)

Còn hiệu lực