STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50061 19013279/HSCBA-HCM 190001535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Kẹp catheter

Còn hiệu lực

50062 19013341/HSCBA-HCM 190001536/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HIỆP NGUYỄN GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG

Còn hiệu lực

50063 19013342/HSCBA-HCM 190001537/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HIỆP NGUYỄN XE ĐẨY BỆNH NHÂN CẤP CỨU CHUYÊN DỤNG

Còn hiệu lực

50064 19013353/HSCBA-HCM 190001538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Bột bảo vệ da quanh hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực

50065 19012778/HSCBA-HCM 190001539/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Túi chườm y tế nóng lạnh

Còn hiệu lực

50066 19012779/HSCBA-HCM 190001540/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế tự cuộn Nexcare

Còn hiệu lực

50067 19012839/HSCBA-HCM 190001541/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape

Còn hiệu lực

50068 19013357/HSCBA-HCM 190001542/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Dụng cụ bơm tinh trùng vào tử cung

Còn hiệu lực

50069 19013322/HSCBA-HCM 190001543/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống treo tường và phụ kiện ( WSS, Wall Sling System)

Còn hiệu lực

50070 19013334/HSCBA-HCM 190001544/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI HÀ Hệ thống tập đi (GTS Advanced)

Còn hiệu lực