STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50061 18009752/HSCBA-HN 180000083/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Gương khám

Còn hiệu lực

50062 18011505/HSCBMB-HN 180000011/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

50063 18009787/HSCBA-HN 180000124/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Bàn ăn dùng cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

50064 17009732/HSCBA-HN 180000122/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BĂNG DÍNH CUỘN VẢI LỤA Y TẾ UGOTANA (UGOTANA MEDICAL SILK TAPE)

Còn hiệu lực

50065 17009733/HSCBA-HN 180000123/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG Y TẾ TANA (TANA MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

50066 18009751/HSCBA-HN 180000105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ luồn ống

Còn hiệu lực

50067 17009730/HSCBA-HN 180000106/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DÂY THÔNG HẬU MÔN (RECTAL CATHETER)

Còn hiệu lực

50068 17009727/HSCBA-HN 180000107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR ỐNG DÂY HÚT DỊCH (NHỚT)/ SUCTION TUBE

Còn hiệu lực

50069 17009724/HSCBA-HN 180000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DỤNG CỤ HÚT SỮA TANAKO (TANAKO SYRINGER SHAPE MILKING DEVICE)

Còn hiệu lực

50070 17009719/HSCBA-HN 180000109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BÔNG TẨM CỒN (ALCOHOL SWABS)

Còn hiệu lực