STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50061 000.00.19.H26-211207-0013 220000013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO Xe đẩy tiêm thuốc trong y tế

Còn hiệu lực

50062 000.00.19.H26-211206-0018 220000014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

50063 000.00.19.H26-211129-0010 220000015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

50064 000.00.19.H26-211125-0012 220000010/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN STARTUP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50065 000.00.19.H26-211206-0002 220000016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Đầu tip lọc tiệt trùng

Còn hiệu lực

50066 000.00.19.H26-211203-0005 220000011/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y KHOA PHADIMED

Còn hiệu lực

50067 000.00.19.H26-211201-0005 220000017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHOA HỌC VINMED Bàn thực hiện thủ thuật chụp chiếu huỳnh quang

Còn hiệu lực

50068 000.00.19.H26-210503-0006 220000018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ thử chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

50069 000.00.19.H26-211116-0023 220000019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

50070 000.00.19.H26-211129-0007 220000020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nong xương dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực