STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50071 19014570/HSCBA-HN 200000030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Cáng đẩy bệnh nhân cấp cứu và phụ kiện

Còn hiệu lực

50072 19014573/HSCBA-HN 200000031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Giường điện hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

50073 19014601/HSCBA-HN 200000032/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH GEL THỤT NHUẬN TRÀNG GEL KIDDY

Còn hiệu lực

50074 19014606/HSCBA-HN 200000033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Máy hút sữa Spectra Wide, hoạt động bằng tay

Còn hiệu lực

50075 19014550/HSCBA-HN 200000034/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Ống chứa mẫu

Còn hiệu lực

50076 19014585/HSCBA-HN 200000035/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Bàn mổ

Còn hiệu lực

50077 19014586/HSCBA-HN 200000036/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Bàn khám sản

Còn hiệu lực

50078 19014587/HSCBA-HN 200000037/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Bàn đẻ

Còn hiệu lực

50079 20014660/HSCBA-HN 200000038/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU VIETHERBS XƯƠNG KHỚP MỘC CỐT AN

Còn hiệu lực

50080 19014589/HSCBA-HN 200000039/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dụng cụ soi thanh quản có camera và phụ kiện

Còn hiệu lực