STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50071 17009721/HSCBA-HN 180000111/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN CHỐNG SAY TẦU XE JUNYFUNS (JUNYFUNS ANTI- PATCH CARSICK)

Còn hiệu lực

50072 17009722/HSCBA-HN 180000112/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MỎ VỊT KHÁM PHỤ KHOA (DISPOSABLE VAGINAL SPECULUM)

Còn hiệu lực

50073 17009723/HSCBA-HN 180000113/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR NÚM VỆ SINH MŨI TANA (TANA NOSE CLEANER)

Còn hiệu lực

50074 17009725/HSCBA-HN 180000114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KẸP RỐN TRẺ SƠ SINH (UMBILICAL CORD CLAMPS)

Còn hiệu lực

50075 17009729/HSCBA-HN 180000115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DÂY THỞ OXY HAI NHÁNH (NASAL OXYGEN CANNULA)

Còn hiệu lực

50076 17009726/HSCBA-HN 180000116/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU (URINE BAG)

Còn hiệu lực

50077 17009728/HSCBA-HN 180000117/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR ỐNG DÂY CHO ĂN (STOMACH TUBE)

Còn hiệu lực

50078 17009718/HSCBA-HN 180000118/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BÀN CHẢI SILICONE EM BÉ SOFTTANA (SOFTTANA BABY SILICONE TOOTHBRUSH)

Còn hiệu lực

50079 17009717/HSCBA-HN 180000119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR QUE ĐÈ LƯỠI GỖ TANA (TANA WOODEN TONGUE DEPRESSOR)

Còn hiệu lực

50080 17009716/HSCBA-HN 180000120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BĂNG DÍNH CÁ NHÂN Y TẾ UGOTANA (UGOTANA MEDICAL ADHESIVE BANDAGE)

Còn hiệu lực