STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50071 000.00.19.H26-211227-0003 210002305/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG Y NAM Dung dịch xịt vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

50072 000.00.19.H26-211208-0028 210002307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á BẢO CHI ĐƯỜNG MIẾNG DÁN VẬT LÝ TRỊ LIỆU HỒNG NGOẠI

Còn hiệu lực

50073 000.00.19.H26-211019-0003 210002308/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE XỊT NANO J.PLUS

Còn hiệu lực

50074 000.00.19.H26-211208-0007 210000796/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

50075 000.00.19.H26-211230-0024 210002309/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂN BẢO PHÚC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI Seamiza

Còn hiệu lực

50076 000.00.19.H26-211230-0025 210002310/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂN BẢO PHÚC DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI Seamiza Baby

Còn hiệu lực

50077 000.00.19.H26-211222-0035 210002311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI SONG ANH Xịt họng keo ong Tricovix

Còn hiệu lực

50078 000.00.19.H26-211216-0040 210002312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SKV GROUP DUNG DỊCH XỊT RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

50079 000.00.19.H26-211217-0025 210002306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

50080 000.00.31.H36-211231-0001 210000044/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC HOÀI THIỆN

Còn hiệu lực