STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50111 19013451/HSCBA-HCM 200000039/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Ghế tựa y tế đa năng và linh kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

50112 19009454/HSCBMB-HCM 200000022/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM NHANH MEDLAB

Còn hiệu lực

50113 19009425/HSCBMB-HCM 200000023/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO

Còn hiệu lực

50114 19013460/HSCBA-HCM 200000040/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

50115 19013425/HSCBA-HCM 200000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Hệ thống chẩn đoán Lưỡi dùng trong Y tế

Còn hiệu lực

50116 19013468/HSCBA-HCM 200000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

50117 19013443/HSCBA-HCM 200000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

50118 19013440/HSCBA-HCM 200000045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

50119 19013442/HSCBA-HCM 200000046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn mổ

Còn hiệu lực

50120 19013466/HSCBA-HCM 200000047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Phim X-Quang Y Tế (Dạng phim nhiệt khô dùng trong y tế)

Còn hiệu lực