STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50121 000.00.19.H26-211013-0023 210000677/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VITATECH

Còn hiệu lực

50122 000.00.19.H26-210111-0012 210000055/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ABCOM

Còn hiệu lực

50123 000.00.19.H26-210615-0022 210000119/PCBSX-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y SINH HỌC VIỆT NAM Thiết bị chuyên khoa phục hồi chức năng, Máy tạo o xy, Y học cổ truyền

Còn hiệu lực

50124 000.00.19.H26-210906-0019 210001857/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Ampu bóp bóng

Còn hiệu lực

50125 000.00.19.H26-210906-0020 210001858/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

50126 000.00.19.H26-210914-0014 210001859/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Kính bảo hộ y tế dùng 1 lần / Medical Safety Goggles glass

Còn hiệu lực

50127 000.00.19.H26-210920-0021 210000678/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH

Còn hiệu lực

50128 000.00.19.H26-211005-0013 210000679/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHĂM SÓC TẠI NHÀ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50129 000.00.19.H26-211008-0006 210001863/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy khúc xạ cầm tay tự động

Còn hiệu lực

50130 000.00.19.H26-210824-0029 210001864/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực