STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50131 000.00.04.G18-210326-0026 2100417ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

50132 000.00.04.G18-210830-0001 2100427ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

50133 17000640/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100423ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

50134 19009423/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang vú

Còn hiệu lực

50135 000.00.04.G18-210408-0017 2100432ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Dây nối áp lực cao

Còn hiệu lực

50136 17000161/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100400ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Dụng cụ lấy sỏi

Còn hiệu lực

50137 000.00.04.G18-210625-0001 2100437ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ OMIGA Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

50138 18007288/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100391ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Bộ mở khí quản 2 nòng

Còn hiệu lực

50139 000.00.04.G18-210811-0021 2100428ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

50140 17001497/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100396ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Còn hiệu lực