STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50141 000.00.19.H29-211015-0004 210000800/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

50142 000.00.19.H29-211015-0006 210000801/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy ly tâm

Còn hiệu lực

50143 000.00.19.H29-211012-0006 210000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50144 000.00.19.H29-211008-0004 210000802/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

50145 000.00.19.H29-211008-0005 210000803/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Họ IVD là bộ phận nạp giá mẫu

Còn hiệu lực

50146 000.00.19.H29-211014-0002 210000804/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

50147 000.00.19.H29-211014-0003 210000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy tiền phân tích

Còn hiệu lực

50148 000.00.19.H29-211014-0007 210000806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là máy hậu phân tích

Còn hiệu lực

50149 000.00.19.H29-210920-0002 210000808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50150 000.00.16.H23-211023-0001 210000086/PCBA-HD

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT XUÂN DƯƠNG Khẩu trang y tế Xuân Dương

Còn hiệu lực