STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50151 17008727/HSCBA-HCM 170002844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Băng Cuộn Y Tế

Còn hiệu lực

50152 17008728/HSCBA-HCM 170002845/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Băng Rốn Em Bé

Còn hiệu lực

50153 17008729/HSCBA-HCM 170002846/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Rơ Lưỡi Em Bé

Còn hiệu lực

50154 17008730/HSCBA-HCM 170002847/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Băng Gạc Y Tế

Còn hiệu lực

50155 17008702/HSCBA-HCM 170002848/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ TOÀN CẦU Gạc tẩm alcohol 70%

Còn hiệu lực

50156 17008723/HSCBA-HCM 170002850/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Túi đựng dụng cụ để tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

50157 17008742/HSCBA-HCM 170002851/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

50158 17008754/HSCBA-HCM 170002852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TÂN HỒNG BẢO Diluent BC3

Còn hiệu lực

50159 17008751/HSCBA-HCM 170002853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động cobas t 511

Còn hiệu lực

50160 17008752/HSCBA-HCM 170002854/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động cobas t 711

Còn hiệu lực