STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50161 17003168/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100790ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dao mổ điện cao tần

Còn hiệu lực

50162 000.00.04.G18-211027-0020 2100770ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vi ống thông

Còn hiệu lực

50163 000.00.04.G18-210819-0012 2100771ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông chụp mạch

Còn hiệu lực

50164 20011422/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100772ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

50165 000.00.04.G18-200518-0017 2100773ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

50166 000.00.04.G18-200518-0019 2100774ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ quả lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

50167 000.00.04.G18-210528-0009 2100775ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ca-nuyn động mạch đầu cong kim loại

Còn hiệu lực

50168 000.00.04.G18-201208-0003 2100776ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

50169 000.00.04.G18-210907-0010 2100777ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Máy phá rung tim và tạo nhịp

Còn hiệu lực

50170 000.00.16.H23-211231-0001 210000023/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH VIỆT ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực