STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50161 17008741/HSCBA-HCM 170002856/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

50162 17008755/HSCBA-HCM 170002857/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI

Còn hiệu lực

50163 17008713/HSCBA-HCM 170002858/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Kẹp túi hậu môn nhân tạo ConvaTec Straight Tail Closure

Còn hiệu lực

50164 17008714/HSCBA-HCM 170002859/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) SurFit Natura Drainable Pouch Opaque Standard

Còn hiệu lực

50165 17008750/HSCBA-HCM 170002860/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Stomadress Plus Drainable Pouch

Còn hiệu lực

50166 17008749/HSCBA-HCM 170002861/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Esteem + Drainable Pouch 20-70mm

Còn hiệu lực

50167 17008748/HSCBA-HCM 170002862/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đế dán hậu môn nhân tạo Natura Durahesive Flat Moldable Wafe

Còn hiệu lực

50168 17008747/HSCBA-HCM 170002863/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đế dán hậu môn nhân tạo Esteem Synergy Flex Wht13/48MM

Còn hiệu lực

50169 17008746/HSCBA-HCM 170002864/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Đế dán hậu môn nhân tạo SurFit Natura Stomahesive Wafer 45mm

Còn hiệu lực

50170 17008685/HSCBA-HCM 170002865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đèn khám/ Đèn mổ/ Đèn tiểu phẫu, loại di động, cố định, treo tường, treo trần, và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực