STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50171 17008799/HSCBA-HCM 170002980/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG CÂY LÈN NHIỆT

Còn hiệu lực

50172 17008849/HSCBA-HCM 170002981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Bàn mổ

Còn hiệu lực

50173 17008885/HSCBA-HCM 170002982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Giường bệnh trẻ em hình gấu

Còn hiệu lực

50174 17008883/HSCBA-HCM 170002983/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Đèn LED phòng mổ di động

Còn hiệu lực

50175 17008892/HSCBA-HCM 170002984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50176 17008887/HSCBA-HCM 170002985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Kệ ngang thay tả em bé

Còn hiệu lực

50177 17008882/HSCBA-HCM 170002986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

50178 17008841/HSCBA-HCM 170002987/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO Vật liệu lấy dấu răng; Đai nhám kim loại; vật liệu thạch cao đổ mẫu

Còn hiệu lực

50179 17008884/HSCBA-HCM 170002988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV AN THỊNH HEALTH Đèn phòng mổ gắn trần

Còn hiệu lực

50180 17008874/HSCBA-HCM 170002989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L Máy phân tích điện di và phụ kiện, linh kiện:

Còn hiệu lực