STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50191 18011482/HSCBA-HCM 180002414/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực

50192 18011486/HSCBA-HCM 180002415/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Cáp nối cảm biến đo Spo2

Còn hiệu lực

50193 18011479/HSCBA-HCM 180002416/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI GIẤY GÓI DỤNG CỤ HẤP ƯỚT

Còn hiệu lực

50194 18011487/HSCBA-HCM 180002417/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Máy đọc - test nhanh Citest

Còn hiệu lực

50195 18011470/HSCBA-HCM 180002419/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA VIỆT DUNG DỊCH LOẠI BỎ RÁY TAI CLEAN EARS

Còn hiệu lực

50196 18011499/HSCBA-HCM 180002420/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN NGUYỄN Co nối dây đo áp lực

Còn hiệu lực

50197 18000132/HSCBA-BN 180000067/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50198 18009139/HSCBMB-HCM 180000285/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50199 18000012/HSCBA-PT 180000008/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

50200 170000001/HSCBMB-HY 180000002/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN

Còn hiệu lực