STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50191 000.00.19.H29-210909-0008 210000238/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH RESANTIS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

Còn hiệu lực

50192 000.00.19.H26-211012-0012 210001853/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS NƯỚC THƠM MIỆNG

Còn hiệu lực

50193 18006014/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100405ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

50194 19010263/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100395ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

50195 000.00.04.G18-210326-0026 2100417ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông can thiệp mạch thần kinh

Còn hiệu lực

50196 000.00.04.G18-210830-0001 2100427ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây thở oxy hai nhánh

Còn hiệu lực

50197 17000640/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100423ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

50198 19009423/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang vú

Còn hiệu lực

50199 000.00.04.G18-210408-0017 2100432ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Dây nối áp lực cao

Còn hiệu lực

50200 17000161/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100400ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Dụng cụ lấy sỏi

Còn hiệu lực