STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50211 000.00.04.G18-210811-0006 21000948CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần/ Infusion set for single use

Còn hiệu lực

50212 000.00.04.G18-210811-0016 21000947CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ thở oxy/ Oxygen mask

Còn hiệu lực

50213 000.00.04.G18-210901-0001 21000946CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang Y tế / Medical Mask

Còn hiệu lực

50214 000.00.04.G18-210831-0024 21000945CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Bộ trang phục phòng, chống dịch / Isolation Clothes

Còn hiệu lực

50215 000.00.04.G18-210903-0003 21000944CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETNAM MEDICAL Khẩu trang y tế / Medical Face Mask

Còn hiệu lực

50216 000.00.04.G18-210907-0018 21000943CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SHBCARE VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch/ Isolation Clothes

Còn hiệu lực

50217 000.00.04.G18-210831-0014 21000942CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY ÁO THUN SÀI GÒN PHÚ THÀNH Bộ trang phục phòng, chống dịch (Non-Surgical gown)

Còn hiệu lực

50218 000.00.04.G18-211006-0017 210223GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50219 000.00.04.G18-211006-0015 210222GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Que thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50220 000.00.04.G18-211006-0014 210221GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực