STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50221 000.00.19.H26-210929-0007 210000629/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50222 000.00.19.H26-210728-0014 210001787/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thiết bị kết nối ốc tai điện tử

Còn hiệu lực

50223 000.00.19.H26-210930-0018 210000630/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH VẬT TƯ Y TẾ THÁI ANH DŨNG

Còn hiệu lực

50224 000.00.19.H26-210930-0009 210000116/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HƯỚNG NGHIỆP HBMC QUỐC TẾ Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50225 000.00.19.H26-211001-0002 210001790/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Đầu côn

Còn hiệu lực

50226 000.00.19.H26-211001-0006 210000632/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THÁI DƯƠNG

Còn hiệu lực

50227 000.00.19.H26-211001-0013 210000633/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN KHANG

Còn hiệu lực

50228 000.00.19.H26-211002-0001 210000634/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

50229 000.00.19.H26-211008-0012 210000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

Còn hiệu lực

50230 000.00.19.H29-210924-0023 210000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN PHÁT HẬU Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực