STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50221 17009509/HSCBA-HN 170002845/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ bẩy lóc tổ chức

Còn hiệu lực

50222 17009479/HSCBA-HN 170002847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ dụng cụ tiểu phẫu 24 chi tiết

Còn hiệu lực

50223 17009521/HSCBA-HN 170002848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bảng thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực

50224 17009480/HSCBA-HN 170002849/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực

50225 17009477/HSCBA-HN 170002850/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa (gồm cả KHHGĐ)

Còn hiệu lực

50226 17009478/HSCBA-HN 170002851/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ dụng cụ mổ lấy thai và cắt tử cung

Còn hiệu lực

50227 17009476/HSCBA-HN 170002852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ trung phẫu

Còn hiệu lực

50228 17009475/HSCBA-HN 170002853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

50229 17009474/HSCBA-HN 170002854/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THUỶ Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

50230 17008613/HSCBA-HCM 170002872/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hệ thống BD PhaSeal™

Còn hiệu lực