STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50241 000.00.04.G18-210820-0010 2100424ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

50242 000.00.04.G18-210408-0021 2100433ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

50243 17000630/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100418ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Máy tạo nhịp tạm thời

Còn hiệu lực

50244 17003372/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100392ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống thông tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực

50245 000.00.04.G18-200910-0009 2100401ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

50246 000.00.04.G18-210524-0028 2100419ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ đục động mạch chủ

Còn hiệu lực

50247 000.00.04.G18-210905-0026 2100397ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Kính áp tròng (cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

50248 000.00.04.G18-200910-0008 2100402ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

50249 17001614/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100410ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

50250 19008600/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100406ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực