STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50261 18012323/HSCBA-HN 180002457/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Khung quay tập khớp vai

Còn hiệu lực

50262 18012256/HSCBA-HN 180002444/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Đèn soi bóng đồng tử

Còn hiệu lực

50263 18011865/HSCBMB-HN 180000342/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN

Còn hiệu lực

50264 18012293/HSCBA-HN 180002445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bàn mổ thủy lực đa năng

Còn hiệu lực

50265 18011858/HSCBMB-HN 180000346/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM THIÊN MỸ

Còn hiệu lực

50266 18011866/HSCBMB-HN 180000343/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC THÁI

Còn hiệu lực

50267 18012223/HSCBA-HN 180002446/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM NƯỚC MUỐI SINH LÝ NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực

50268 18011860/HSCBMB-HN 180000344/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTH

Còn hiệu lực

50269 18012170/HSCBA-HN 180002447/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM NƯỚC MUỐI SINH LÝ NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực

50270 18012054/HSCBA-HN 180002448/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực