STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50271 18012107/HSCBA-HN 180002321/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH GĂNG TAY KHÁM TT-MEDIMAX

Còn hiệu lực

50272 18012166/HSCBA-HN 180002322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Ống ly tâm

Còn hiệu lực

50273 18012168/HSCBA-HN 180002323/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Ống nghiệm nhựa

Còn hiệu lực

50274 18012160/HSCBA-HN 180002324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực

50275 18012165/HSCBA-HN 180002325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Hộp đựng ống

Còn hiệu lực

50276 18012172/HSCBA-HN 180002326/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG Bàn mổ đa năng thủy lực

Còn hiệu lực

50277 18011837/HSCBMB-HN 180000328/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT

Còn hiệu lực

50278 18012171/HSCBA-HN 180002327/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI Que thử thai (Quicktick gold; Lady test; Lovemy test; Maverlous test; Elisa; Sakura test)

Còn hiệu lực

50279 18012084/HSCBA-HN 180002328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bàn mổ đa năng thuỷ lực

Còn hiệu lực

50280 18012175/HSCBA-HN 180002329/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Hệ thống ghế khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực