STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50301 000.00.19.H26-210923-0003 210001774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dung dịch pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

50302 000.00.19.H26-210817-0017 210000625/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GAUMMA

Còn hiệu lực

50303 000.00.19.H26-210927-0029 210001776/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu

Còn hiệu lực

50304 000.00.19.H26-210927-0009 210000619/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC VÂN SƠN

Còn hiệu lực

50305 000.00.19.H26-210927-0028 210001777/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Ống môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

50306 000.00.19.H26-210929-0001 210000626/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN

Còn hiệu lực

50307 000.00.19.H26-210929-0010 210001778/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Xịt muối biển

Còn hiệu lực

50308 000.00.19.H26-210929-0002 210000627/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ANALMEC

Còn hiệu lực

50309 000.00.19.H26-210719-0014 210000628/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Còn hiệu lực

50310 000.00.19.H26-210820-0012 210001779/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch bảo dưỡng bộ điện giải

Còn hiệu lực