STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50301 19013361/HSCBA-HCM 190001554/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Tấm che mắt

Còn hiệu lực

50302 19013285/HSCBA-HCM 190001555/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN Cụm IVD - Vật tư tiêu hao máy xét nghiệm miễn dịch sắc ký vạch HumaBlot 44FA

Còn hiệu lực

50303 19013284/HSCBA-HCM 190001556/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN Cụm IVD - Vật tư tiêu hao máy phân tích máu lắng tự động HumaSRate 24PT

Còn hiệu lực

50304 19013311/HSCBA-HCM 190001557/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC NGUYÊN trang phục và phụ kiện chống bức xạ

Còn hiệu lực

50305 19009438/HSCBMB-HCM 190000254/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PTD ĐẤT VIỆT

Còn hiệu lực

50306 19009437/HSCBMB-HCM 190000253/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGA

Còn hiệu lực

50307 19009436/HSCBMB-HCM 190000252/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO

Còn hiệu lực

50308 19009434/HSCBMB-HCM 190000251/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM KHANH

Còn hiệu lực

50309 19009433/HSCBMB-HCM 190000250/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT

Còn hiệu lực

50310 19009430/HSCBMB-HCM 190000248/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH HỘI

Còn hiệu lực