STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50321 000.00.04.G18-210929-0008 21000020/BYT-CCHNPL

TRẦN PHAN SƠN GIANG

Còn hiệu lực

50322 000.00.04.G18-210414-0002 21000019/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TẤN SƠN

Còn hiệu lực

50323 000.00.04.G18-210427-0008 21000018/BYT-CCHNPL

NGUYỄN NGỌC AN

Còn hiệu lực

50324 000.00.04.G18-210416-0003 21000017/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN KHÁNH

Còn hiệu lực

50325 17000128/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100420ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu rỗng

Còn hiệu lực

50326 17001610/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100409ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi

Còn hiệu lực

50327 17003271/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100404ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy theo dõi sản khoa

Còn hiệu lực

50328 000.00.04.G18-210811-0017 21000953CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây thở oxy/ Nasal canula

Còn hiệu lực

50329 000.00.04.G18-210811-0018 21000952CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bộ dây truyền máu dùng cho chạy thận nhân tạo/ Hemodialysis blood tubing set

Còn hiệu lực

50330 000.00.04.G18-210811-0009 21000951CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ xông khí dung/ Aerosol mask with nebulizer

Còn hiệu lực