STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50351 19013272/HSCBA-HCM 190001473/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Hóa chất xét nghiệm Electrode Wash Solution-1

Còn hiệu lực

50352 19013268/HSCBA-HCM 190001474/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP NÔI ĐẨY SƠ SINH

Còn hiệu lực

50353 19013281/HSCBA-HCM 190001475/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ELLIE SINU-EEZE làm sạch mũi xoang

Còn hiệu lực

50354 19013290/HSCBA-HCM 190001476/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50355 19013289/HSCBA-HCM 190001477/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ MÂY Miếng dán giảm đau PIP ELEKIBAN

Còn hiệu lực

50356 19013250/HSCBA-HCM 190001479/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VN Băng dán hỗ trợ vận động

Còn hiệu lực

50357 19009421/HSCBMB-HCM 190000241/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÂM HUỲNH

Còn hiệu lực

50358 19013291/HSCBA-HCM 190001480/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Tròng kính bằng plastic

Còn hiệu lực

50359 19013176/HSCBA-HCM 190001481/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Tủ Sấy và Bảo Quản.

Còn hiệu lực

50360 19013204/HSCBA-HCM 190001482/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Miếng dán vô trùng thay chỉ khâu

Còn hiệu lực