STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50351 18010401/HSCBA-HCM 180001444/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50352 18010402/HSCBA-HCM 180001445/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC Màn hình y tế chuyên dụng trong nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

50353 18010403/HSCBA-HCM 180001446/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC Màn hình chuyên dụng trong y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

50354 18010429/HSCBA-HCM 180001447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI Dụng cụ phẫu thuật mắt-Cilita

Còn hiệu lực

50355 18010436/HSCBA-HCM 180001448/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi

Còn hiệu lực

50356 18010437/HSCBA-HCM 180001449/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Máy làm ấm bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

50357 18010439/HSCBA-HCM 180001450/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

50358 18010440/HSCBA-HCM 180001451/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Thước kính Parent

Còn hiệu lực

50359 18010443/HSCBA-HCM 180001452/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Tay cầm gắn kim hút rửa

Còn hiệu lực

50360 18000614/HSCBA-HP 180000003/PCBA-HP

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC Máy phân tích sinh hóa và hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực