STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50361 000.00.19.H26-210817-0003 210001744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Hệ thống dụng cụ phẫu thuật trong nội soi cột sống ILLESYS PRO

Còn hiệu lực

50362 000.00.19.H26-210923-0017 210000614/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HUY PHƯƠNG

Còn hiệu lực

50363 000.00.19.H26-210924-0012 210001757/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SKV GROUP DUNG DỊCH XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

50364 000.00.19.H26-210927-0007 210000615/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN EV GROUP

Còn hiệu lực

50365 000.00.19.H26-210917-0018 210001747/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Ống vận chuyển và ly giải mẫu nắp mềm

Còn hiệu lực

50366 000.00.19.H26-210811-0003 210001748/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Hệ thống cánh tay treo trần

Còn hiệu lực

50367 000.00.19.H26-210920-0020 210001749/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Bộ kit tách chiết DNA/ RNA của virut TOP™

Còn hiệu lực

50368 000.00.19.H26-210920-0019 210001750/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Bộ dụng cụ thu thập & bảo quản mẫu bệnh phẩm TOP™

Còn hiệu lực

50369 000.00.19.H26-210917-0008 210000609/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BK HÀ NỘI

Còn hiệu lực

50370 000.00.19.H26-210921-0011 210000610/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NAM Á

Còn hiệu lực