STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50381 000.00.19.H26-210816-0010 210000114/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASEAN Dung dịch sát khuẩn Povidine Iod

Còn hiệu lực

50382 000.00.19.H26-210924-0008 210001772/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT CỒN Y TẾ

Còn hiệu lực

50383 000.00.19.H26-210925-0004 210000624/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50384 000.00.19.H26-210923-0002 210001773/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50385 000.00.19.H26-210923-0003 210001774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Dung dịch pha loãng mẫu

Còn hiệu lực

50386 000.00.19.H26-210817-0017 210000625/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GAUMMA

Còn hiệu lực

50387 000.00.19.H26-210927-0029 210001776/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Que lấy mẫu tỵ hầu, họng hầu

Còn hiệu lực

50388 000.00.19.H26-210927-0009 210000619/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC VÂN SƠN

Còn hiệu lực

50389 000.00.19.H26-210927-0028 210001777/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Ống môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

50390 000.00.19.H26-210929-0001 210000626/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN

Còn hiệu lực