STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50411 18000023/HSCBA-NA 180000003/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Đầu dò Implant

Còn hiệu lực

50412 18000022/HSCBA-NA 180000004/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy định vị chóp

Còn hiệu lực

50413 18000019/HSCBA-NA 180000005/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Dụng cụ hỗ trợ trong nha khoa

Còn hiệu lực

50414 18000511/HSCBMB-NA 180000003/PCBMB-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

50415 18000027/HSCBA-NA 180000006/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy cấy bán tự động

Còn hiệu lực

50416 18000025/HSCBA-NA 180000007/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy cấy Implant - Loại không đèn LED

Còn hiệu lực

50417 18000024/HSCBA-NA 180000008/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Máy cấy Implant-Loại có đèn LED

Còn hiệu lực

50418 18000026/HSCBA-NA 180000009/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM Tay khoan của máy cấy Implant

Còn hiệu lực

50419 18010755/HSCBA-HN 180001082/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

50420 18010754/HSCBA-HN 180001081/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Máy kéo giãn cổ cột sống

Còn hiệu lực