STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50421 18000304/HSCBMB-KH 180000002/PCBMB-KH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT CAO NHA TRANG

Còn hiệu lực

50422 18006353/HSCBSX-HN 180000019/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI UY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50423 18011678/HSCBMB-HN 180000166/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Còn hiệu lực

50424 18010152/HSCBA-HCM 180001183/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI THỤY AN QUE THỬ ĐỘ CỨNG TỔNG DIAQUANT®

Còn hiệu lực

50425 18010153/HSCBA-HCM 180001184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Cán cọ

Còn hiệu lực

50426 18010154/HSCBA-HCM 180001185/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đầu cọ

Còn hiệu lực

50427 18010155/HSCBA-HCM 180001186/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đai kim loại

Còn hiệu lực

50428 18010156/HSCBA-HCM 180001187/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Đai nhựa

Còn hiệu lực

50429 18010157/HSCBA-HCM 180001188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Chêm gỗ

Còn hiệu lực

50430 18010158/HSCBA-HCM 180001189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ NHA KHOA ĐẠI ĐỈNH Áo chì

Còn hiệu lực