STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50431 000.00.19.H26-210927-0012 210001766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Đèn đọc phim Led

Còn hiệu lực

50432 000.00.19.H26-210927-0016 210001767/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50433 000.00.19.H26-210929-0004 210000620/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÚ

Còn hiệu lực

50434 000.00.16.H11-210921-0004 210000013/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 305

Còn hiệu lực

50435 000.00.16.H11-210921-0003 210000014/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 258

Còn hiệu lực

50436 000.00.16.H11-210921-0002 210000015/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 221

Còn hiệu lực

50437 000.00.16.H11-210921-0001 210000016/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 79

Còn hiệu lực

50438 000.00.16.H11-210924-0001 210000012/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 207

Còn hiệu lực

50439 000.00.16.H11-210924-0002 210000011/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 270

Còn hiệu lực

50440 000.00.12.H19-211011-0004 210000038/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC ĐỒNG NAI SỐ 10

Còn hiệu lực