STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50441 18010948/HSCBA-HN 180001158/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM QD AN PHÁT Xe để đồ vải

Còn hiệu lực

50442 18010949/HSCBA-HN 180001159/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM QD AN PHÁT Giường khám

Còn hiệu lực

50443 18010950/HSCBA-HN 180001160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM QD AN PHÁT Ghế người nhà bệnh nhân

Còn hiệu lực

50444 18010951/HSCBA-HN 180001161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM QD AN PHÁT Giường sơ sinh

Còn hiệu lực

50445 18010952/HSCBA-HN 180001162/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM QD AN PHÁT Xe đẩy dụng cụ gây mê

Còn hiệu lực

50446 18000007/HSCBMB-HT 180000003/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TRẦN ĐỨC

Còn hiệu lực

50447 18010163/HSCBA-HCM 180001232/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

50448 18010195/HSCBA-HCM 180001233/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED Miếng dán chống say tàu xe

Còn hiệu lực

50449 18010200/HSCBA-HCM 180001234/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Bộ dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

50450 18010201/HSCBA-HCM 180001235/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED Miếng dán chống ho

Còn hiệu lực