STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50501 000.00.04.G18-210929-0003 210214GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTH VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

50502 17000983/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100302ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

50503 000.00.04.G18-201217-0007 2100313ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Máy vật lý trị liệu

Còn hiệu lực

50504 000.00.17.H59-210921-0001 210000001/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 65

Còn hiệu lực

50505 000.00.17.H59-210921-0002 210000002/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 222

Còn hiệu lực

50506 000.00.19.H29-210708-0003 210000737/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

50507 000.00.19.H29-210823-0001 210000210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SYMBION ASIA

Còn hiệu lực

50508 000.00.19.H29-210702-0007 210000739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KYNS INTERNATIONAL BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

50509 000.00.19.H29-210723-0005 210000740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Que thử dung dịch khử khuẩn

Còn hiệu lực

50510 000.00.19.H29-210730-0005 210000211/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN KHÔI

Còn hiệu lực