STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50541 000.00.19.H29-200731-0009 200001317/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

50542 000.00.19.H29-200804-0009 200001318/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIJAMASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50543 000.00.04.G18-200712-0001 20000396CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỨC HUY KHẨU TRANG Y TẾ / MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

50544 000.00.19.H29-200716-0022 200000246/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH CHÂU PHA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

50545 000.00.19.H29-200804-0002 200000207/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG

Còn hiệu lực

50546 000.00.19.H29-200804-0007 200001320/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV XNK THÀNH CÔNG Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

50547 000.00.04.G18-200717-0001 20000395CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M Khẩu trang y tế 4 lớp / 4 layers medical face mask

Còn hiệu lực

50548 000.00.19.H29-200805-0004 200001321/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Dụng cụ cầm tay dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

50549 000.00.19.H29-200724-0012 200000247/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AMED Thiết bị Laser CO2 vi điểm

Còn hiệu lực

50550 000.00.19.H29-200804-0010 200001322/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX - XNK QUỐC TẾ 24/7 Khẩu trang y tế TOPMASKS VN95

Còn hiệu lực