STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50551 000.00.17.H39-210922-0002 210000008/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 194

Còn hiệu lực

50552 000.00.17.H39-210923-0002 210000032/PCBSX-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOHUB Bộ kit test Covid - 19

Còn hiệu lực

50553 000.00.17.H39-210927-0001 210000033/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Safefit COVID-19 Ag Test

Còn hiệu lực

50554 000.00.17.H39-210929-0001 210000068/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH VẢI KHÔNG DỆT KỸ THUẬT CAO AN PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50555 000.00.19.H26-211007-0009 210000621/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LINH NGÂN

Còn hiệu lực

50556 000.00.19.H26-211007-0006 210001769/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50557 000.00.19.H29-210802-0011 210000747/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng trong xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

50558 000.00.19.H29-210914-0005 210000748/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI XE ĐẨY THUỐC TIÊM

Còn hiệu lực

50559 000.00.12.H19-211008-0003 210000037/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NAM THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

50560 000.00.12.H19-211008-0011 210000036/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH ANH TÙNG

Còn hiệu lực