STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50581 000.00.19.H26-210921-0025 210000612/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 208

Còn hiệu lực

50582 000.00.19.H26-210921-0019 210000613/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 340

Còn hiệu lực

50583 000.00.19.H26-210922-0001 210001752/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

50584 000.00.19.H26-210922-0002 210001753/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SARAH LE Giường điều khiển điện đa chức năng ICU

Còn hiệu lực

50585 000.00.19.H26-210928-0007 210001754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDICAL VIỆT NAM Dung dịch Ensa Fresh

Còn hiệu lực

50586 000.00.18.H57-210924-0002 210000063/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC DUY HỶ

Còn hiệu lực

50587 000.00.18.H57-210924-0001 210000064/PCBMB-TTH

QUẦY BÁN LẺ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Còn hiệu lực

50588 000.00.18.H57-210923-0001 210000062/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 4 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

50589 000.00.17.H58-210930-0001 210000007/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 170 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

50590 000.00.17.H62-210923-0001 210000005/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHÚC

Còn hiệu lực