STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50591 18011957/HSCBA-HN 180002159/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Đèn mổ treo trần

Còn hiệu lực

50592 18011856/HSCBA-HN 180002160/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM Cồn 70°

Còn hiệu lực

50593 18011857/HSCBA-HN 180002161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC HẢI NAM CỒN 90°

Còn hiệu lực

50594 18011964/HSCBA-HN 180002162/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ, bàn khám, đèn mổ

Còn hiệu lực

50595 18011906/HSCBA-HN 180002164/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Thiết bị soi khám tai và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

50596 18011905/HSCBA-HN 180002165/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Thiết bị soi khám mắt và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

50597 18000261/HSCBA-TH 180000016/PCBA-TH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP LỰC- CHI NHÁNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC KHU VỰC NGHI SƠN Giường phẫu thuật, giường khám, xe lăn, đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

50598 18011311/HSCBA-HCM 180002241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

50599 18011312/HSCBA-HCM 180002242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Hệ thống máy phân tích đông máu tự động

Còn hiệu lực

50600 18011291/HSCBA-HCM 180002243/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI Dụng cụ phẫu thuật mắt-Cilita

Còn hiệu lực