STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50591 000.00.19.H26-211001-0013 210000633/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGUYỄN KHANG

Còn hiệu lực

50592 000.00.19.H26-211002-0001 210000634/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TAM DƯƠNG

Còn hiệu lực

50593 000.00.19.H26-211008-0012 210000635/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

Còn hiệu lực

50594 000.00.19.H29-210924-0023 210000056/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN PHÁT HẬU Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50595 000.00.19.H29-210914-0002 210000749/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

50596 000.00.19.H29-211004-0007 210000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUỲNH LẠC

Còn hiệu lực

50597 000.00.19.H29-210914-0003 210000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ASIAN WELLNESS

Còn hiệu lực

50598 000.00.19.H29-210914-0001 210000750/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

50599 000.00.19.H29-210909-0004 210000751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠI NGUYÊN LÂM Dung dịch nước muối điện phân SteriPlant

Còn hiệu lực

50600 000.00.19.H29-211005-0001 210000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ 3T

Còn hiệu lực