STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50601 18011381/HSCBA-HCM 180002365/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Wooden Tonge Depressor ( Que đè lưỡi bằng gỗ )

Còn hiệu lực

50602 18011383/HSCBA-HCM 180002366/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Wooden cervical Scrapper (Que lấy mẫu bệnh phẩm)

Còn hiệu lực

50603 18011384/HSCBA-HCM 180002367/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Economic Urinary Drainage Bag( Túi nước tiểu)

Còn hiệu lực

50604 18011389/HSCBA-HCM 180002368/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Dispoable Electrode ( Miếng dán điện cực tim)

Còn hiệu lực

50605 18011392/HSCBA-HCM 180002369/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Simple oxygen mask (Mặt nạ thở oxy )

Còn hiệu lực

50606 18011393/HSCBA-HCM 180002370/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Oxygen connection tube ( Dây nối oxy)

Còn hiệu lực

50607 18011396/HSCBA-HCM 180002371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Resuscitator (Bóp bóng )

Còn hiệu lực

50608 18011454/HSCBA-HCM 180002372/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Mũi cạo vôi răng

Còn hiệu lực

50609 18011455/HSCBA-HCM 180002373/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

50610 18011462/HSCBA-HCM 180002374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Thiết bị cưa cắt bột và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực