STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50621 000.00.19.H26-211109-0027 210002082/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TTT MAX Băng cá nhân T-CARE

Còn hiệu lực

50622 000.00.19.H26-211115-0014 210002073/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn mổ di động ánh sáng LED

Còn hiệu lực

50623 000.00.19.H26-211011-0021 210002075/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Bộ lưu lượng kế oxy

Còn hiệu lực

50624 000.00.19.H26-211116-0024 210000740/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE

Còn hiệu lực

50625 000.00.19.H26-211027-0013 210001997/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Đầu col vàng, xanh hút mẫu

Còn hiệu lực

50626 000.00.19.H26-211103-0001 210002072/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYÊN LONG Đèn mổ, đèn khám, tiểu phẫu treo trần; Đèn khám, tiểu phẫu treo tường, ray; Đèn mổ, đèn khám, tiểu phẫu di động; Đèn mổ treo trần, di động kèm camera

Còn hiệu lực

50627 000.00.19.H26-211108-0001 210000739/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI NAM

Còn hiệu lực

50628 000.00.19.H26-211107-0001 210002074/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MAX SOLUTION Bồ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

50629 000.00.19.H26-211109-0015 210000129/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MED-LIFE Mỏ vịt nhựa

Còn hiệu lực

50630 000.00.19.H26-211105-0004 210000741/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ THÀNH ĐÔNG

Còn hiệu lực