STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50641 18007829/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100351ĐKLH/BYT-TB-CT

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Môi trường đệm dùng để rửa và bảo quản các tế bào giao tử

Còn hiệu lực

50642 000.00.04.G18-210719-0026 2100366ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi

Còn hiệu lực

50643 000.00.04.G18-210719-0032 2100367ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đơn sợi

Còn hiệu lực

50644 18007927/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100361ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NEO AGRO BUSINESS CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Dung dịch khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

50645 000.00.04.G18-210408-0020 2100368ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Dây hút dịch

Còn hiệu lực

50646 000.00.04.G18-210301-0012 2100362ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Rọ lấy sỏi dùng một lần

Còn hiệu lực

50647 17000979/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100358ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Máy truyền dịch

Còn hiệu lực

50648 000.00.04.G18-200521-0012 2100279ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase

Còn hiệu lực

50649 17004888/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100289ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: glutamine synthetase; protein hemoglobin A; men proteinase neutrophil elastase; nội tiết tố tuyến cận giáp; protein PSAP

Còn hiệu lực

50650 17004557/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100294ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ASO

Còn hiệu lực