STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50661 000.00.43.H48-210923-0001 210000006/PCBMB-QNg

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 286

Còn hiệu lực

50662 000.00.48.H41-211109-0002 210000022/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC Kính chắn giọt bắn

Còn hiệu lực

50663 000.00.48.H41-211109-0003 210000023/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

50664 000.00.48.H41-211109-0004 210000024/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

50665 000.00.17.H09-211112-0001 210000028/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

50666 000.00.17.H09-211114-0001 210000054/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ N&H HEALTHY

Còn hiệu lực

50667 000.00.17.H09-210623-0006 210000113/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

50668 000.00.17.H09-211104-0003 210000114/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE GIẤY IN DÙNG TRONG Y TẾ CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

50669 000.00.17.H09-211104-0004 210000115/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE Gel điện tim, siêu âm

Còn hiệu lực

50670 000.00.17.H09-211104-0005 210000116/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH TD HEALTHCARE Điện cực đo điện tâm đồ

Còn hiệu lực