STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50671 000.00.19.H26-201217-0008 200002212/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM XỊT KHỚP CHỈ THỐNG VƯƠNG

Còn hiệu lực

50672 000.00.19.H26-201217-0009 200002213/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM XỊT HỌNG THANH HẦU VƯƠNG

Còn hiệu lực

50673 000.00.19.H26-201217-0010 200002214/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG XIKEO KOREA

Còn hiệu lực

50674 000.00.19.H26-201203-0015 200002215/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE KHẨU TRANG Y TẾ Masquer Anti-fog

Còn hiệu lực

50675 000.00.19.H29-201209-0001 200002190/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Ngáng miệng dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

50676 000.00.19.H29-201026-0006 200002191/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA Hệ thống khung, vòng cố định đầu cổ trong chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực

50677 000.00.19.H29-201130-0003 200002192/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

50678 000.00.19.H29-201214-0003 200002193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Vật liệu làm hàm giả , vật liệu cách ly

Còn hiệu lực

50679 000.00.19.H29-201116-0007 200002196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực

50680 000.00.19.H29-201116-0008 200002197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Máy chiết tách acid nucleic tự động

Còn hiệu lực