STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50681 000.00.17.H09-211202-0007 210000064/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 127 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50682 000.00.17.H09-211202-0008 210000065/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 153 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50683 000.00.17.H09-211202-0009 210000066/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 313 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50684 000.00.17.H09-211202-0010 210000067/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 400 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50685 000.00.17.H09-211202-0011 210000068/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 438 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50686 000.00.17.H09-211202-0012 210000069/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 332 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

50687 000.00.18.H56-211204-0001 210000020/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Xịt mũi Osmax Gold

Còn hiệu lực

50688 000.00.18.H56-211204-0002 210000021/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Xịt mũi Zenmax Gold

Còn hiệu lực

50689 000.00.17.H09-211122-0001 210000030/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FOUNDATION WELLNESS INTERNATIONAL Giày hậu phẩu

Còn hiệu lực

50690 000.00.17.H09-211123-0002 210000122/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN Khẩu trang y tế (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực